Kế hoạch về chiến lược phát triển Trường PTDTBT THCS Xuân Chinh giai đoạn 2017 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2025.

Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường đoạn 2017 - 2020 kế thừa phát huy và phát triển kế hoạch chiến lược nhà trường giai đoạn 2011 - 2016, nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển, là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của Hội đồng trường và hoạt động của cán bộ quản lý cũng như toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường

Tin nóng

Kế hoạch về chiến lược phát triển Trường PTDTBT THCS Xuân...
Có nên bỏ kỳ thi THPT quốc gia năm nay?
Thanh Hóa điểu chỉnh các môn thi vào lớp 10 THPT năm học...
Bộ GD&ĐT công bố chi tiết nội dung giảm tải chương...
Các trường học chuẩn bị điều kiện dạy học trực tuyến
Giãn cách xã hội, kết nối trái tim
Muôn kiểu mưu sinh của giáo viên mùa dịch

Tin nhà trường

Kế hoạch về chiến lược phát triển Trường PTDTBT THCS Xuân Chinh giai đoạn 2017 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2025.

Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường đoạn 2017 - 2020 kế thừa phát huy và phát triển kế hoạch chiến lược nhà trường giai đoạn 2011 - 2016, nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển, là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của Hội đồng trường và hoạt động của cán bộ quản lý cũng như toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường

Tin trong ngành

Kế hoạch về chiến lược phát triển Trường PTDTBT THCS Xuân Chinh giai đoạn 2017 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2025.

Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường đoạn 2017 - 2020 kế thừa phát huy và phát triển kế hoạch chiến lược nhà trường giai đoạn 2011 - 2016, nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển, là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của Hội đồng trường và hoạt động của cán bộ quản lý cũng như toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường

Tin tức - Sự kiện

Kế hoạch về chiến lược phát triển Trường PTDTBT THCS Xuân Chinh giai đoạn 2017 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2025.

Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường đoạn 2017 - 2020 kế thừa phát huy và phát triển kế hoạch chiến lược nhà trường giai đoạn 2011 - 2016, nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển, là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của Hội đồng trường và hoạt động của cán bộ quản lý cũng như toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường

Cựu học sinh

Kế hoạch về chiến lược phát triển Trường PTDTBT THCS Xuân Chinh giai đoạn 2017 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2025.

Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường đoạn 2017 - 2020 kế thừa phát huy và phát triển kế hoạch chiến lược nhà trường giai đoạn 2011 - 2016, nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển, là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của Hội đồng trường và hoạt động của cán bộ quản lý cũng như toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường